Çagri Merkezi

+90 444 0 210

Çalışma Saatleri

09:00 - 18:00

E-Posta

info@colin.com.tr
 

12-13 2002 Aralık 1. Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresinde Sözlü Sunum gerçekleştirildi.

12-13 Aralık 1. Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresinde Sayın Reşat UCA tarafından bilimsel çalışmamız sözlü olarak sunuldu.

Kongrede Reşat UCA tarafından aşağıdaki sunumlar yapıldı.

-          Kompleksanların Yapısı ve Analitik Test Yöntemleri

Reşat UCA, Adem ÇINARLI, Gökhan ÇAYLI, A. Alper DALOĞLU.  I.Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi, Bursa’2002

-          Reaktif Boyamada Bikarbonat Problemlerinin Çözümü Veya Soda Yerine COLİNOR ile Sodyum Hidroksit Kullanımı ve Avantajları.

Reşat UCA, Adem ÇINARLI, Sinan İPEKTEN, Gökhan ÇAYLI I.Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi, Bursa’2002

Kongrede sunulan bilimsel çalışmalara Kimyahane.com sitemizden ulaşabilirsiniz.

-          Kompleksanların Yapısı ve Analitik Test Yöntemleri

Pamuğun boyamaya hazırlanması ve boyanması prosesinde ortamdaki proses verimini düşüren kalsiyum, magnezyum ve demir tuzları kompleks yapıcı maddelerle ortamdan uzaklaştırılır.

Farklı kullanım alanına göre kompleksleştiricilerin yapısı da farklıdır. Genellikle boyamada kullanılan iyon tutucu kasarda da kullanılmaktadır. Yapıları genel olarak; Poliakrilat, Fosfonat, Sodyumhegzametafosfat, EDTA gibi bileşiklerdir.

Bu kimyasalların karşılaştırılması genel olarak üç yöntemle yapılır.

a. Klasik İyon Bağlama Tayini (İndikatör eşliğinde yapılan tayinler)

b. Hamshire Yöntemi (Kalsiyum bulanıklığı önleme gücü)

c. Boiling Down (Kaynama noktasının düşmesi)

Bu test metotlarından indikatörlü yöntem analitik olarak ölçülebilir bir değerdir. Tekrarlanabilirliliği ve şartların değişiminde tekrarlanabilirliğini korumaktadır. Bu farklılık saf ve yumuşak suda ayrı ayrı yapılan testlerde ortaya çıkmaktadır.

Çalışmamızda sektörde en çok  bilinen ve kullanılan bu üç yöntemin analitik karşılaştırılması yapıldı.

Bu çalışmalarda farklı yapıdaki kompleks yapıcıların üç yönteme göre analitik çalışmaları yapıldı.

 

-          Reaktif Boyamada Bikarbonat Problemlerinin Çözümü Veya Soda Yerine COLİNOR ile Sodyum Hidroksit Kullanımı ve Avantajları.

Pamuk elyafının reaktif boyarmaddeler ile boyanmasında, ortamdaki bikarbonat varlığı problem olmaktadır. Bikarbonat ortamın pH’sını tamponlama noktası olan 8,82’e çeker.

Bunun sonucu ;

-     Boya girişinden soda veya alkali dozajına kadar olan ısıtma anında pH yükselir.

-     İlk soda veya alkali ilavesi ile pH ani yükselmektedir. Ortamın pH değeri 7 - 7,5 iken ilk soda ilavesi ile çok kısa sürede pH = 9 - 9,5 değerine çıkmaktadır.

-     Sıcaklık sonrası ortama soda veya alkali ilavesi ile pH = 11 ‘e çıkılamaz.

-     Soda veya alkali dozajı bittikten sonra pH düşmeye başlar.

-     Bikarbonat çökmelerine zaman zaman  rastlanmaktadır.

 

Bu problemler ; boya girişinde asetik asit yerine COLINOR® AB, soda  yerine COLINOR® AlkaliBuffer + Sodyum Hidroksit kullanılarak giderildi.

Bu kimyasalların sonucu ;

-     Boya girişinden soda dozajına kadar pH sabit kalır.

-     Soda yerine lineer sodyum hidroksit ilavesi ile pH lineer yükselir.

-     Alkali dozajı ile pH = 11 değerine yükselir. Alkali dozajı bitiminde pH düşmez.

-     Bikarbonat çökmeleri engellenir.

Bununla beraber;

-     Alkalilik tam olarak sağlandığından (pH=11) boyarmadde elyaf reaksiyonu daha iyi ve tam olmaktadır.

-     Proseste kullanılan kimyasalların maliyeti  % 30 – 40 daha azdır.

-     Bu prosesin işçiliği ve zamanı çok daha düşüktür.

 

<< Geri