Blog

Blog bölümünde yeni ürünlerimiz ve birçok endüstri sektörüne yönelik özel kimyasallarımız hakkında bilgi sunuyoruz.
Burada araştırmalarımızdan makale ve bilgi bulacaksınız. Ayrıca ürünlerimizin geniş uygulama alanını kontrol edebilirsiniz.

Tekstil Terbiye ve Boyama Teknolojisi - Makaleler kitabı hakkında

Bu kitap, tekstil fabrika ortamında çalışılarak, güncel bilgiler ışığında hazırlanmış ve bilim kongrelerinde sunulmuş akademik düzeyde ve sektör dili ile yazılmış makalelerden oluşmaktadır. Bu makaleler; işletmede yapılması gereken, testler, kalite kontrol ölçümleri ve proseslerin bilimsel olarak güncellenmesine öncü ve destek olması nedeni ile kitap haline getirilmiştir. Bu makaleler yüzlerce makale arasından seçilmiş, hemen işletmede yapılabilir değişimlere sebep olacak güncellikte olanlardır. 

Kitap İçindeki Makaleler

Pamuk Elyafın Doğal Yapısındaki Toprak Alkali Ve Ağırmetal İyonlarının Uzaklaştırılması Ve Peroksit Stabilizasyonu

İdeal Reaktif Boyama Ortamı Oluşturma Teknikleri

Reaktif Boyamanın Performans Ölçütlerine; Soda Ve Alkalin® Etkisi

Kompleksanların Yapısı Ve Analitik Test Yöntemleri

Sulardaki Doğal Bikarbonatın Pamuğun Reaktif Boyarmaddeler İle Boyanması Üzerindeki Etkileri Ve Çözüm Yolları

Reaktif Boyamada Bikarbonat Problemlerinin Çözümü Veya Soda Yerine; Colinor® Alkalibuffer İle Sodyum Hidroksit Kullanımı Ve Avantajları

Tekstil Boyamada Beyaz Çökeltiler, Çökme Nedenleri ve Tespitleri, Çökmelerin önlenmesi

Boytekste Alkali Seçimi Ve Alkalin Kullanımının Avantajları

Bir Tekstil Terbiye Ve Boyama İşletmesinde Boyama Prosesi İçin Yapılması Önerilen Testler

Demir Ve Kalsiyum İyonlarının Reaktif Boyama Üzerine Etkilerinin Spektrofotometrik İncelenmesi

İyon Tutucuların İşletme Şartlarında Değişiminin Analizi

İyontutucular Gerçekten Demir Bağlar mı?

Ürünlerin Avantajları Belirlemek İçin Nerde Hangi Kontrol Yapılır?

Asit Tamponlama Ve Dispers Boyama Üzerindeki Etkileri

Sulardaki Doğal Bikarbonatın Polyester Elyafın Dispers Boyarmaddeler İle Boyanması Üzerindeki Etkileri Ve Çözüm Yolları

Akrilik Asit Polimerlerinden Üretilmiş İyon Tutucularda, Amonyak Varlığı Tespiti ve Yol Açtığı Sorunlar

Bilimsel çalışmalarımız ve yenilikleriden haberiniz olsun ister misiniz? Boyahane İşletme Müdürü Bülteni kayıt için lütfen tıklayınız.
Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
To meet your scientific preferences; offer specific solutions. 21 years...

İkitelli OSB Mutsan Sanayi Sitesi M10 Blok No:3 Başakşehir İSTANBUL/TÜRKİYE
+90 212 486 20 20
+90 212 486 21 81


© 2022 All Rights Reserved. 44.200.171.74