In the blog section, we provide information about our new products and specialty chemicals for many industry sectors.
Here you will find articles and information from our research. You can also check the wide application range of our products.
Our experts are constantly working to develop new solutions for every industry.

Card image

Solution of Bicarbonate Problems in Reactive Dyeing Or Using AlkalineCotton and Sodium Hydroxide Instead of Soda And Its Advantages

Solving Bicarbonate Problems in Reactive Dyeing Or Using AlkalineCotton and Sodium Hydroxide Instead of Soda And Its Advantages, presented by Reşat UCA at the 1st National Textile Auxiliary Chemicals Congress held in Bursa in 2002 with the cooperation of Tübitak BUTAl and Uludağ University.

Son Güncelleme: 27 Mayıs 2024 , Pazartesi

Makalenin özeti ve sonucu aşağıdaki gibidir.

Pamuk elyafının reaktif boyarmaddeler ile boyanmasında, ortamdaki bikarbonat varlığı problem olmaktadır. Bikarbonat ortamın pH’sını tamponlama noktası olan 8,82’e çeker. Bunun sonucu ;

 • Boya girişinden soda veya alkali dozajına kadar olan ısıtma anında pH yükselir.
 • İlk soda veya alkaali ilavesi ile pH ani yükselmektedir. Ortamın pH değeri 7 - 7,5 iken ilk soda ilavesi ile çok kısa sürede pH = 9 - 9,5 değerine çıkmaktadır.
 • Sıcaklık sonrası ortama soda veya alkali ilavesi ile pH = 11 ‘e çıkılamaz.
 • Soda veya alkali dozajı bittikten sonra pH düşmeye başlar.
 • Bikarbonat çökmelerine zaman zaman  rastlanmaktadır.

Bu problemler; boya girişinde asetik asit yerine COLINOR AB, soda  yerine AlkalinCotton kullanılarak giderildi.

Bu kimyasalların sonucu ;

 • Boya girişinden soda dozajına kadar pH sabit kalır.
 • Soda yerine lineer sodyum hidroksit ilavesi ile pH lineer yükselir.
 • Alkali dozajı ile pH = 11 değerine yükselir. Alkali dozajı bitiminde pH düşmez.
 • Bikarbonat çökmeleri engellenir.

Bununla beraber ;

 • Alkalilik tam olarak sağlandığından (pH=11) boyarmadde elyaf reaksiyonu daha iyi ve tam olmaktadır.
 • Sodaya göre sodyum hidroksit kullanımı ortalama 1/20’dir. Ortamdaki kirlilik düşer.
 • Sodyum Hidroksit kullanıldığında kumaş üzerinde hidroliz olmuş boyarmadde kalmaz.
 • Sodyum Hidroksit kullanımı sonucu renkler daha canlı ve parlaktır.
 • Sodyum hidroksit ile partiler arası renk farkı çok düşüktür.
 • Proseste kullanılan kimyasalların maliyeti  % 30 – 40 daha azdır.
 • Bu prosesin işçiliği ve zamanı çok daha düşüktür.

Makale kitabı olarak satınalmak için lütfen tıklayınız.