Çagri Merkezi

+90 444 0 210

Çalışma Saatleri

09:00 - 18:00

E-Posta

info@colin.com.tr
 

Ürünler

Sayfada

Kimyasal Analiz Kitleri
Asetik Asitte Klorik Asit Tayin Seti
Asit içerisinde, asit gücünü arttırmak için kullanılan klorik asit varlığını belirler. Klorik asit miktar tayini yapmaz.
Kimyasal Analiz Kitleri
Asetik Asit (%) Tayin Kiti
Asitin gerçek % değerini ölçer. Titrimetriktir, titrasyon ile renk dönümüne bağlı ölçüm yapar.
Proses Kitleri
Deterjan Kalıntısı Tayin Kiti
Suda Deterjan Tayini reaktifleri, anyonik yüzey aktif maddeleri ile (LAS, diğer sülfonatlar ve sülfat esterleri gibi) uygun sonuçlar vermektedir. Test kiti ile suda deterjan kalıntısının olup olmadığı tayin edilir.
Kimyasal Analiz Kitleri
Hidrojen Peroksit (%) Tayin Kiti
Hidrojen Peroksit çözelti veya ürünlerinin yüzde (%) ölçümünde kullanılır.
Titrimetrik Test Kitleri
Kasarda Hidrojen Peroksit % Tayin Kiti
Pamuk boya öncesi yapılan peroksitle beyazlatma işleminde (kasarlama) kullanılan peroksit miktarını ölçer.
Titrimetrik Test Kitleri
QAC Direkt Tayin Kiti (0-500 ppm) (Dezenfektan Tayin Kiti)
Kuaterner amonyum katyon bileşikleri tayini için kullanılır. Dezenfektanların işlem sonrası kalıntılarını ölçmede kullanılır.
Titrimetrik Test Kitleri
Hidrojen Peroksit (H2O2) Stabilizatörü Yapı Tayin Kiti
Pamuk boya öncesi yapılan peroksitle beyazlatma işleminde (kasarlama) kullanılan peroksit stabilizatörünün yapısını belirlemek için kullanılır.
Titrimetrik Test Kitleri
Sodyum Hidroksit % Tayin Kiti
Sıvı sodyum hidroksit (NaOH) yüzde tayini için kullanılır.
Türbidimetrik Test Kitleri
Tuzda Sülfürik Asit Belirteç Kiti
Sıvı Sodyum Klorür (NaCl) çözeltisindeki sülfürik asit veya sülfat bileşiklerini ölçmek içi kullanılır.
Titrimetrik Test Kitleri
QAC Direkt Tayin Kiti ( 0,1 g - 5 g ) (Dezenfektan Tayin Kiti)
Dezenfektan olarak kullanılan kuaterner amonyum katyon bileşiklerinin sulu çözeltilerinde miktar tayini için kullanılır.